بازديد کنندگان روزانه درگاه اینترنتی نشريات بين المللی خبر از 195 کشور جهان هستند به همه‌ي آنها سلام وخوش آمد ميگوئيم

 صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور | مدیر درگاه اینترنتی : فرشاد عباسی
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour || Senior IT Manager: Farshad Abbasi
Copyright  © 2009 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.All logos and trademarks
 in this website are property of their respective owners Theatricals and photos are property of their
originators are property of The comments their posters All the rest is property of  KhabarAds.com